Adatváltozás bejelentés


Magánszemély esetén

  • Levelezési címváltozása esetén szíveskedjen változásbejelentő nyomtatványunk kitöltött és aláírt példányát eljuttatni részünkre postán, faxon vagy e-mailen.
  • Ha állandó lakcíme változik meg, kérjük, személyi igazolványa illetve lakcímkártyája megfelelő oldalainak másolatát is mellékelni.
  • Névváltozás esetén adatai átvezetéséhez egy írásbeli kérelem, személyi igazolvány, a névváltozást igazoló okirat (házassági anyakönyvi kivonat, illetve záradékolt házassági anyakönyvi kivonat) másolatainak megküldése szükséges. Kérjük, hogy az írásbeli kérelmében tüntesse fel, hogy mely okmányiroda részére kéri megküldeni a törzskönyvet. Lízingszerződések esetében a törzskönyv nem kerül kiküldésre.
  • Amennyiben ügyfelünk sajnálatosan elhalálozott, abban az esetben kérjük megküldeni a halotti anyakönyvi kivonat és a jogerős hagyatéki végzés másolatát, valamint az örökös(ök) személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya másolatát egy írásbeli kérelemmel, melyben feltüntetik az örökös(ök) telefonos elérhetőségét és az illetékes okmányiroda címét.


Cégek esetén

  • Amennyiben levelezési címük vagy székhelyük változott meg kérjük, juttassa el változásbejelentő nyomtatványunk kitöltött és aláírt példányát postai úton, faxon vagy e-mailen, illetve mellékelje az aláírási címpéldány és egy 30 napnál nem régebbi cégkivonat másolatait.
  • Amennyiben megváltozott a cégforma (pl. egyéni vállalkozóból Bt. vagy Kft. lesz), a cégnév vagy egyéb más módon módosul a Társasági szerződés, kérjük, küldje el részünkre az aláírási címpéldány és egy 30 napnál nem régebbi cégkivonat vagy Cégbírósági végzés másolatát egy írásbeli kérelemmel, melyben feltünteti, hogy mely okmányiroda részére kéri megküldeni a törzskönyvet. Lízingszerződések esetében a törzskönyv nem kerül kiküldésre.
  • Ha a cég jogutód nélkül szűnik meg, akkor a szerződést valakinek át kell vállalnia, vagy a szerződés idő előtti lezárását kell kérni és a fennálló valamennyi kötelezettséget meg kell fizetni. A változást cégünk felé írásban jelezni kell.



Ügyintézéshez javasoljuk használja gyors,  biztonságos és kényelmes automata ügyfélszolgálati felületünket: az e-ÜGYFELET.


Meghatalmazott útján történő személyes ügyintézéshez kérjük használják letölthető dokumentumaink között található 
meghatalmazás űrlapunkat.





Copyright © SK Trend Kft.ver. 1.2.0

Kérdése van?

MKB-Euroleasing Ügyfélszolgálat