Szerződéshez kapcsolódó ügyintézés

Csekkigénylés

Amennyiben nem kapta meg fizetési értesítőjét, vagy a kiküldött postai csekk megrongálódott, kérjük, haladéktalanul igényeljen új csekkeket, itt a honlapon, az E-ügyfél felületen, vagy e-mailen az info@euroleasing.hu címen. A pótlólagos készpénz-átutalási megbízás (csekk) küldésének darabonkénti díját a mindenkori hatályban lévő Hirdetményünk tartalmazza.


Ha átutalással fizet, bármely eddig megkapott csekkszelvényen szereplő bankszámlaszámra teheti meg befizetéseit. Az átutalás közleményeként szíveskedjék az Ön szerződésének számát, illetve a finanszírozott gépjármű rendszámát megadni.


·  ·  ·


Csoportos beszedés

A csoportos beszedés keretében az ügyfél által megadott bankszámláról, a számlatulajdonos meghatalmazását követően, Társaságunk kezdeményezi a gépjármű-finanszírozási díj beszedését.

Igényeljen felhatalmazásra formanyomtatványt itt a honlapon, az E-ügyfél felületen, vagy e-mailen, az info@euroleasing.hu címen, melyet kitöltés után számlavezető bankjánál kell leadnia.

Csoportos beszedés előnye:

 • A gépjármű-finanszírozási díj rendszeres, automatikus és biztonságos befizetése csekkek és sorban állás nélkül.
 • A teljesítés felső értékhatárának megadásával az ügyfél korlátozhatja a számlájáról egyszerre lehívható összeget.
 • A bankszámlakivonaton a díjfizetések egyszerűen nyomon követhetők.
 • A csoportos beszedési megbízásra történő egyszeri felhatalmazást követően a szerződés futamidejének végéig megoldottá válik a díj kényelmes és ütemezhető befizetése.


·  ·  ·


Díjhátralék kezelése

SMS értesítés díjtartozásról

Amennyiben szerződésén fizetési elmaradást tartunk nyilván, SMS értesítést küldünk az Ön által korábban megadott mobiltelefon számra. Amennyiben lejárt esedékességű tartozását az értesítés időpontjában már rendezte, kérjük tekintse azt tárgytalannak. Ha a befizetés nem történt meg, kérjük, mielőbb rendezze azt.

Felszólító, felmondó levél

Amennyiben késedelmes törlesztő részletének vagy casco díjának a befizetést igazoló csekkszelvényét szeretné faxon megküldeni cégünknek, a +36 1 345-23-27-es faxszámra teheti meg a szerződésszám és rendszám megjelölésével. Amennyiben haladékot szeretne kérni a befizetésre, kérését a +36 1 345 2327-es fax számra vagy a felmondas@euroleasing.hu e-mailcímre küldje el.

Amennyiben Önnek átmeneti anyagi nehézségei támadnak, kérjük, jelezze ezt Társaságunk felé e-mailen (felmondas@euroleasing.hu), faxon (+36 1  345 2327) vagy postai úton (1134 Budapest, Lőportár u. 24.).

Amennyiben Ön előre láthatóan nem fogja tudni tovább fizetni a havi törlesztõrészleteit egyáltalán, fontos, hogy ezt mielőbb jelezze részünkre, hogy megelőzze a további költségek felmerülését (ügyviteli díjak, külső behajtó cég megbízása a tartozás beszedésére). Ilyen esetekben a következő megoldások segíthetnek: - szerződés átvállalása harmadik fél részéről, - a gépjármű értékesítése. Amennyiben egyikre sincs lehetősége, kérjük vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén, akikkel egyeztetni tud a gépjármű leadásáról.

Gépjármű visszavétele

Amennyiben a gépjármű visszavétele után szeretné visszakapni az autót – mert anyagi helyzete lehetővé teszi a törlesztő részletek továbbfizetését – úgy küldje el írásos kérelmét az info@euroleasing.hu e-mail címünkre, vagy elérhetőségeink egyikére, munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják a lehetőségekről. Amennyiben a gépjármű visszavétele után megtörténik annak értékesítése, munkatársaink egy elszámolást küldenek postai úton. Az elszámolás tartalmazza azt az összeget, ami a gépjármű értékesítése után visszajár Önnek, vagy esetlegesen még tartozásként áll fenn. A további tartozás rendezésére vonatkozóan megállapodást köthet Társaságunkkal, ezzel kapcsolatos írásos kérelmét juttassa el hozzánk írásban postai úton, vagy faxon.


·  ·  ·


Átütemezés

Futamidő közben részleges egyösszegű előtörlesztéssel kérhető a kölcsönszerződés futamidejének változtatása (rövidítése, vagy a havi törlesztőrészletének csökkentése).   Írásos kérelmében nyilatkoznia kell, hogy az Ön által befizetni kívánt előtörlesztési összeg, melyik törlesztő részletben jelenjen meg, valamint azt is, hogy a futamidő rövidüljön-e, vagy inkább a havi törlesztőrészlet csökkenjen.

Amennyiben a szerződés futamidejét szeretné meghosszabbítani, kérelmében tüntesse fel a kívánt futamidő.

A jelzett adatokat tartalmazó kérelme alapján előzetes számítást készítünk, és küldünk meg Önnek. Amennyiben az átütemezési ajánlatot elfogadja, úgy a megadott határidőre és számlaszámra az előzetes számításban megjelölt összeget kell befizetnie. Az összeg számlánkon történt jóváírását követően módosítjuk a szerződés díjfizetését, és megküldjük a módosított szerződést.

Átütemezési díj:

Az átütemezés költsége az átütemezés típusától függően változhat, az átütemezési ajánlatok tartalmazzák ezeket.


·  ·  ·


Átvállalás

Átvállalhatja-e egy harmadik fél a szerződésemet?

 • A futamidő letelte előtt a hitelfelvevőtől a hátralévő tőke és kamattartozások változatlan feltételekkel átvállalhatók. Az átvállalónak új hitelkérelmet kell benyújtania.
 • Az új kérelmezőnek meg kell felelnie az átvállaláskor érvényben lévő, hitel és lízing kérelmezőkkel szemben támasztott feltételeknek /lásd. finanszírozási feltételek/. Az átadó minden – addig esedékessé vált - tartozását ki kell, hogy egyenlítse!
 • Átvállalásnál mind az átadónak, mind az átvevőnek jelen kell lenni, valamint a gépkocsit is el kell hozni irodánkhoz /Az átadó helyett jelen lehet meghatalmazott, az átvállaló helyett nem!/.

Átvállalásnál mekkora kezelési költséggel kell számolni?

 • Átvállalási díj esetén a szerződés szerinti finanszírozási összeg 3%-a.


·  ·  ·


Idő előtti lezárás

A lezárás alapvető feltételei

A lezárásra sor kerülhet személyesen vagy postai úton (távlezárás). Személyes lezárásra előzetes időpont egyeztetés után a megjelölt helyen és időpontban kerülhet sor. Távlezárási szándékáról kérjük írásban értesíteni a Hitelezőt.

Deviza alapú hitelszerződés idő előtti lezárásának igénylését kizárólag az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon teheti meg. Az űrlap átvehető irodánkban személyesen, igényelhető telefonon (+36 1 345-2424), faxon (+36 1 345-2391), illetve itt a honlapon keresztül, amit a kérelemben megjelölt címre postai úton vagy igény szerint faxon, e-mailen megküldünk.

Milyen dokumentumokra van szükség lezáráshoz?

Magánszemély esetén:

 • személyi igazolvány;
 • meghatalmazott esetén meghatalmazás;
 • forgalmi engedély vagy annak másolata;
 • utolsó befizetést igazoló csekk (ha a befizetés és a lezárás közötti idő nem haladja meg a 3 hetet!).

Cég/vállalkozó esetén:

 • aláírásra jogosult személytől aláírási címpéldány (lehet másolat is) / vállalkozó igazolvány;
 • ha nem az aláírásra jogosult személy jön, meghatalmazás;
 • bélyegző;
 • személyi igazolvány;
 • forgalmi engedély vagy annak másolata;
 • utolsó befizetést igazoló csekk (ha a befizetés és a lezárás közötti idő nem haladja meg a 3 hetet!).

Mekkora lezárási díjat számítunk fel?

A kölcsönszerződésben rögzített feltételek szerint.


·  ·  ·KHR (BAR)

Társaságunknak törvényi kötelezettsége jelentenie a Központi Hitelinformációs Rendszer felé a szerződés szerinti díjakat nem fizető ügyfeleket az alábbiak szerint:

 • Magánszemélyek esetében a 90 napnál régebbi, a minimálbért meghaladó késedelem esetén.
 • Cégek, társas vállalkozások esetében a 30 napnál régebbi lejárt tartozás (akár 1,- Ft) esetén.Ügyintézéshez javasoljuk használja gyors,  biztonságos és kényelmes automata ügyfélszolgálati felületünket: az e-ÜGYFELET.

Meghatalmazott útján történő személyes ügyintézéshez kérjük használják letölthető dokumentumaink között található  meghatalmazás űrlapunkat.

Folyószámla egyenleg

 • A folyószámla egyenleg megmutatja Önnek szerződése aktuális állapotát és a szerződésből a lekérdezés pillanatáig eltelt időszak lekönyvelt befizetéseit. a Folyószámla kiállításának ügyviteli díját a mindenkor hatályban lévő hirdetményünk tartalmazza.  


Lezárási egyenleg

 • Amennyiben szerződésének lezárását tervezi, a lezárási egyenleg megmutatja Önnek az aktuálisan törlesztendő teljes tőkehátralékot, az esedékes díj és kamattartozásokat és a lezárás minden egyéb várható költségét. A lezárási egyenlegközlő kiállításának ügyviteli díját a mindenkor hatályban lévő Hirdetményünk tartalmazza. Deviza alapú szerződés esetében évi két-, forint alapú szerződés esetében évi egy alkalommal a kivonat elkészítése díjmentes (azaz az egyenlegközlés akkor díjmentes, ha a megelőző naptári év azonos napjáig visszamenő időszakban deviza alapú szerződés esetén legfeljebb egy, forint alapú szerződés esetén a megelőző naptári év azonos napjáig visszamenő időszakban egyenlegközlésre nem került sor).Copyright © SK Trend Kft.ver. 1.2.0

Kérdése van?

MKB-Euroleasing Ügyfélszolgálat