Ügyintézésről


A konstrukció kiválasztása

Miután a gépkocsi kiválasztásra került, ki kell választani hozzá a finanszírozási konstrukciót: forint vagy deviza alapú finanszírozás, illetve hitel vagy pénzügyi lízing.


A finanszírozási kérelem kitöltése és a szükséges dokumentumok

A finanszírozáskérelmező adatainak megadása és a bírálathoz szükséges dokumentumok leadása a kereskedésben vagy cégünknél történik. A hitelképességi vizsgálat alapdokumentumai:

Magánszemélyeknek:

 • Ügyfél által aláírt kölcsön és opciós szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés;
 • ÁSZF;
 • nyilatkozat az okmányok másolásáról;
 • KHR nyilatkozat;
 • a tájékoztatás tudomásulvételéről szóló nyilatkozat;
 • 1. sz. melléklet;
 • adatvédelmi tájékoztatás;
 • érvényes vezetői engedély;
 • vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat tartalmazó oldalainak másolata. Amennyiben a hitelkérelmező nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a gépjárművet ténylegesen vezető személy készfizető kezesként történő bevonása szükséges.
 • az alábbi dokumentumok közül legalább egynek a benyújtása szükséges (próbaidőt letöltött legalább 3 hónapos - vagy ha próbaidő alatt van, akkor előtte legalább 6 hónapos munkaviszonnyal rendelkező - határozatlan időre szóló, vagy határozott idejű munkaviszonyból származó jövedelem);
 • jövedelemigazolás;
 • legutóbbi két hónapra vonatkozó; bankszámlakivonat, amely tartalmazza a jövedelem átutalást;
 • NAV által kibocsátott – legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó – „NAV jövedelemigazolás”;
 • nyugdíjas ügyfél esetében nyugdíjigazolvány és nyugdíj szelvény vagy utolsó 2 havi lakossági bankszámlakivonat;
 • saját vagy családi vállalkozás esetében NAV jövedelemigazolás vagy SZJA bevallás valamint a vállalkozás pénzügyi jelentései;
 • külföldi jövedelem esetében jövedelemigazolás és utolsó 2 havi lakossági bankszámlakivonat vagy NAV jövedelemigazolás.


Egyéni vállalkozásoknak:

 • Ügyfél által aláírt kölcsön és opciós szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés;
 • ÁSZF;
 • nyilatkozat az okmányok másolásáról;
 • KHR nyilatkozat;
 • Érvényes vezetői engedély;
 • vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat tartalmazó oldalainak másolata. Amennyiben a hitelkérelmező nem rendelkezik vezetői engedéllyel, a gépjárművet ténylegesen vezető személy készfizető kezesként történő bevonása szükséges;
 • legutóbbi lezárt adóévre vonatkozó teljes adóbevallás.


Társas vállalkozásoknak:

 • Ügyfél által aláírt kölcsön és opciós szerződés vagy pénzügyi lízingszerződés;
 • ÁSZF;
 •  Nyilatkozat az okmányok másolásáról;
 • KHR nyilatkozat;
 • a cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldánya és érvényes vezetői engedélyének másolata; vezetői engedély hiányában a Magyarországon kiállított, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél személyi adatokat tartalmazó oldalainak másolata;
 • folyó év aktuális főkönyvi kivonata.


A finanszírozó jogosult további okiratok benyújtását is előírni.


Használt gépkocsi finanszírozáshoz szükséges dokumentumok kitöltése és leadása

Használt gépkocsi vásárlása esetén a 2. pontban leírt dokumentumokon kívül a következő okiratokat kell még csatolni a finanszírozási kérelemhez:

 • állapotlap (az ügyfélnek és a márkakereskedésnek is alá kell írni);
 • a gépkocsi forgalmi engedélyének és törzskönyvének másolata;
 • az eredetiség-vizsgálat megindításáról szóló határozat.


Hitelbírálat

Miután a kérelmező adatainak felvétele megtörtént és a szükséges dokumentumok leadásra kerültek, a kereskedő elküldi a dokumentumok másolatait a finanszírozónak. A finanszírozó ennek alapján hitelképességi vizsgálatot és kockázatminősítést végez, melynek során további dokumentációkat és kiegészítő fedezetet kérhet.

A hitelbírálat a következő lépésekből áll:

Gépjárművizsgálat

Elsőként a finanszíroztatni kívánt gépjárművet vizsgáljuk meg. Az árvizsgálat során a gépkocsit értékeljük a jelenlegi piaci érték, a várható értékcsökkenés, valamint a kényszerértékesítés lehetőségei és költségei alapján. Amennyiben egy gépkocsit kockázatosként ítél meg a finanszírozó, a hitelkérelem engedélyezése egyedi döntés alapján történhet.

Hitelképesség vizsgálat

Második lépésben történik a hitelképesség vizsgálat és az adósminősítés. Az elbírálás során a következő szempontokat vesszük figyelembe:

 • az ügylet kezdő részlete eléri-e az előírt minimumot,
 • a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a személyre, illetve annak fizetőképességére utaló negatív jelek nem mutatkoznak.

Pótbiztosíték

Amennyiben a kötelezően benyújtandó okmányok alapján a hitelképesség nem értékelhető vagy nem pozitív megítélésű, egyedi elbírálás alapján további információ vagy dokumentáció bekérése, az önerő emelése, vagy pótlólagos, fedezeti értékkel bíró biztosíték bevonása válhat szükségessé, pl.: természetes személyek, társas vállalkozások készfizető kezességvállalása.


A törzskönyv

A finanszírozott gépjármű törzskönyvét a futamidő végéig, illetve a teljes tartozás kiegyenlítéséig a finanszírozó őrzi.

 

A biztosítások megkötése

A szerződés futamideje alatt - erre irányuló megállapodás esetén - a gépjárműre teljes körű casco biztosítás megkötése és fenntartása, motorkerékpárra legalább töréskár-biztosítás megkötése és fenntartása szükséges (kivételt képeznek ez alól a finanszírozó casco biztosítás nélküli konstrukciói). Az ügyintézés a kereskedésben történik.

Először a kötelező felelősségbiztosítás megkötéséhez szükséges biztosítási ajánlat kerül kitöltésre, ezután következik a Casco biztosításhoz szükséges adatfelvétel. Amennyiben az ügyfél által kiválasztott biztosítótársaság követelményeket támaszt az ügyféllel szemben (pl. gravírozás, riasztóberendezés, indításgátló stb.), úgy azokat határidőre teljesíteni kell.

A biztosítások megkötése a megbízási szerződés megkötésével lép életbe.

Kérjük, igényelje biztosítási alkuszcégünk, az Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft. kedvező biztosítási ajánlatát! Tel.: +36 1 225 4040, web: www.eurorisk.hu

 

A gépkocsi átvétele

A gépkocsit a kereskedésben lehet átvenni, ahol:

 • kiállítják a forgalmi engedélyt, amelybe kölcsön esetén az ügyfél tulajdonosként kerül bevezetésre, pénzügyi lízing esetén pedig üzembentartóként,
 • a szerződés mellékletét képező Átadás-átvételi jegyzőkönyvet a kereskedő és az ügyfél aláírja.


Copyright © SK Trend Kft.ver. 1.2.0

Kérdése van?

MKB-Euroleasing Ügyfélszolgálat